Những điều cần lưu ý khi phải tiến hành làm bằng trung cấp cho cuộc đời bạn Nếu bạn đang hết cấp 3 mà muốn tăng thêm bậc nữa thì có thể liên thông làm bằng đại học hoặc làm bằng trung cấp mà tùy thuộc vào nhu cầu tiến thân trong cuộc đời của